Dezinfekcija

Dezinfekcija je odstranitev, uničenje in preprečevanje razvoja raznih bolezenskih klic v prostorih, na predmetih, v okolju, na opremi, delovnih površinah ali v vodi, s čimer preprečimo kontaminacijo oseb ali hrane s škodljivimi mikroorganizmi.

 

V to skupino spadajo predvsem različne bakterije, virusi in glivice, ki povzročajo številne bolezni. Prenašajo se po zraku, vodi ali z neposrednim stikom s kontaminiranimi predmeti in okoljem. V ugodnih pogojih se lahko izredno hitro namnožijo. Zato je dezinfekcija ključnega pomena pri preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni.

 

Izvajamo dezinfekcijo opreme, pribora, naprav, delovnih površin in prostorov v prenovljenih ali novozgrajenih objektih, v poslovnih stavbah, javnih zavodih in v živilskih obratih po smernicah HACCP, oziroma po potrebi.

 

NAČINI DEZINFEKCIJE

  • mehanska dezinfekcija - čiščenje, pometanje, zračenje, brisanje, zasipavanje z zemljo, filtracija in absorpcija.
  • fizična dezinfekcija - uporaba visoke temperature, ultrazvok, precipitacija, sedimentacija, sušenje, sončni žarki, pritisk ali podpritisk, uv žarki in ionizirno sevanje.
  • kemijska dezinfekcija - z uporabo kemičnih sredstev, ki jih delimo v 6 večjih skupin:
  1. klor in njegove spojine
  2. KMnO4, H2O2, OZN, etilenoksid in druga oksidacijska sredstva
  3. živo srebro, srebro, baker in druge kovine
  4. formaldehid
  5. fenoli, alkoholi, krezoli in druge hidroksilne spojine
  6. površinsko aktivna dezinfekcijska sredstva

Nas potrebujete?