Deratizacija

Deratizacija je uničevanje škodljivih glodavcev (miši, podgane ...) in namen deratizacije je posredno zmanjšanje njihove populacije. S tem, ko se zmanjšuje število glodavcev, se zmanjšuje tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni. Glodavci ponavadi živijo v neposredni bližini človeka, kjer se nahajajo zadostne količine živil in odpadkov. Povzročajo tudi veliko materialno škodo, ker uničijo velike količine hrane oziroma z grizenjem uničujejo predmete, s katerimi pridejo v stik.

 

Deratizacija se izvaja v naseljih, v kanalizacijskih sistemih, v živilskopredelovalni industriji, vrtcih, šolah, v proizvodnih objektih, živinorejskih objektih itd.

 

Najpogostejši glodavci, zaradi katerih opravljamo deratizacijo, so miši in podgane.

 

STORITEV DERATIZACIJE

Deratizacija se izvaja preventivno ali na klic naročnika. Preventivno deratizacijo izvajamo dvakrat letno, ponavadi spomladi in jeseni. Deratizacija se izvaja s sredstvi, ki vsebujejo antikoagulante (snovi za preprečevanje strjevanja krvi) in so učinkoviti proti vsem vrstam miši in podgan. Delujejo na kilogram telesne teže, zato je nevarnost zastrupitve za ljudi zelo majhna. Vabe se postavljajo v označene deratizacijske bokse.

 

Deratizacija se izvaja tudi v objektih, kjer imajo uveden HACCP sistem. Zaradi sledenja prisotnosti  glodavcev se vabe med nastavitvami večkrat kontrolirajo in če so nagrizene, se izvedejo dodatni ukrepi (dodaten ogled objekta, ugotavljanje in odpravljanje možnih poti vdora, postavljanje dodatnih vab itd.).

 

IZVAJANJE DERATIZACIJE

Sistematično se pregleda zgradba in njena okolica, če so prisotni glodavci. To lahko ugotovimo po iztrebkih, vonju po urinu, dlakah, stopinjah itd. V primeru prisotnosti podgan najdemo luknje, ki so jih izkopale. Poleg postavitve zastrupljenih vab poskrbimo za higieno v okolici zgradb (zapiranje kontejnerjev, preprečevanja hranjenja mačk in golobov na površinah, kjer so se glodavci pojavili) ter zapiranje mest, kjer bi lahko glodavci prišli v zgradbo.

Nas potrebujete?