Pogosta vprašanja

Kako pomembno je, da so rodenticidne vabe v transportnih vozilih ali skladiščih DDD pripravkov zaščitene pred kemičnimi vonjavami (insekticidi, čistila)?

V posameznih primerih je to odločilnega pomena. V prostorih, kjer imajo glodalci na voljo vir hrane, imajo možnost zavrniti novo postavljeno hrano z kemičnim okusom.
Zato je smiselno povečati raznovrstnost vab na žitnem nosilcu. Podgane zaznajo kemično snov v hrani v delcih na miljardo. Zatorej je modro zaščititi vabe pred kontaminacijo s kemičnimi vonji ali pa pred kontaminacijo z ostanki nikotina s prstov DDD izvajalca, ki kadi.

Kaj pomenijo izločki v barvi vabe v deratizacijski pasti (škatli), če predpostavljamo, da naj bi vaba pokončala glodavca?

Barvni izločki kažejo, da je bila vaba z aktivno učinkovino zaužita in izločena. Značilno za večino vab je, da pokončajo glodalca v nekaj dneh.
Miši pridelajo dnevno več kot 50 izločkov, podgane pa 30 do 40. Na ta način barvni izločki potujejo skozi telo in glodalci čez čas poginejo. Izločki dokazujejo, da je bila vaba zaužita in da je glodalec »zapisan« poginu.

Kakšna je verjetnost pogina domače živali zaradi sekundarne zastrupitve, če pes ali mačka pojesta dve ali tri mrtve miši, ki so poginile zaradi zastrupitve z enim od popularnih rodenticidov (antikoagulanti druge generacije)?

Domala nikakršna. Zastrupljena vaba je v mrtvi miši že prebavljena. Iz praktične perspektive pri antikoagulantih ne obstajajo karakteristike sekundarne zastrupitve.
Obstaja sicer možnost sekundarnega zaužitja neprebavljene vabe, ki je ostala v  želodcu glodalca, vendar je ta količina tako majhna, da ne more povzročiti slabosti pa tudi ne pogina domače živali.

Ali glodavci, ki poginjajo zaradi zastrupitve z rodenticidnimi vabami, pred poginom zapustijo objekt?

Zastrupljeni glodalci lahko poginejo kjerkoli vključno z nekaterimi zelo neobičajnimi mesti. Ne obstajajo dokazi, da bi glodalci zapuščali objekte zaradi »potrebe po vodi«, čeprav bi to bilo zelo koristno za vse. Mnogokrat se uklonijo v gnezda. Poginule lahko tudi najdemo v deratizacijskih zabojčkih.

Če uporabimo pelete, koliko pelet antikoagulanta druge generacije je potrebno za pokončanje miši ali podgane?

Za pokončanje miši je običajno potrebno le nekaj pelet, tudi le ena ali dve sta učinkoviti. Za podgane je potrebno običajno 6-30 pelet, odvisno od vrste rodenticida. Oboji, miši in podgane, se bodo hranili z rodenticidno vabo kar nekaj dni, preden bodo poginili zaradi učinka zastrupitve.

Kako dolgo traja, da antikoagulant druge generacije pokonča glodavca?

Na to vpliva mnogo dejavnikov, od tega, ali gre za miš ali podgano, do vrste posamične aktivne učinkovine. Rodenticidi imajo lahko nižjo vrednost LD50, kar povzroči hitrejši pogin, ali višjo vrednost. Vendar je to odvisno od specifičnih kolonij činiteljev.  Na splošno antikoagulantna vaba lahko povzroči pogin najhitreje v treh dneh, vendar v nekaterih primerih lahko to traja tudi do 18 dni.
Iz praktičnega vidika je potrebno biti previden in stranki pojasniti, da lahko pride do prvega pogina in prekinitve aktivnosti med 7. in 10. dnevom.
Zajezitev množične infestacije pa terja običajno čas od treh do štirih tednov.

Ali lahko vitamin K1 izniči učinkovitost rodenticidne vabe, če glodavci uživajo hrano za domače živali z visoko vsebnostjo tega vitamina.

Ne, oziroma ne popolnoma. Redno uživanje hrane z visoko vsebnostjo vitamina K1 sicer lahko zavleče čas pogina glodalca, vendar za zelo malo časa.
V proizvodnji hrane je nivo uporabe vitamina K1 tako nizek, da ne more imeti nobenega vpliva na učinkovitost deratizacij.

Kako pogosto je potrebno menjevati vabe v pasteh, čeprav vabe v pasteh izgledajo še vedno sveže?

Priporočljiva je menjava vab v 4-6 tedenskih intervalih, ne glede na to, ali je potrebno ali ne. Pri izvedbi deratizacij na manj občutljivih področjih (ko ne gre za zaščito dobrin ali drugih občutljivih področij), ko vabe niso prizadete s prahom, umazanijo ali vlago, se lahko obdobje menjave nekoliko podaljša, vendar je to odvisno od posameznega primera. Plesnive in razpadajoče vabe niso atraktivne za glodalce. Najučinkovitejše rezultate dajejo stalne menjave vab s svežimi.

Kaj če rezultati deratizacije ne ustrezajo pričakovanjem?

Odpornost na rodenticide je najpogostejše opravičilo za slabe rezultate deratizacij, vendar je mnogo drugih činiteljev od katerih je odvisna učinkovitost deratizacije.

Kaj če so vabe »dobro sprejete« vendar je učinkovitost zatiranja slaba?

  1. Čas postavitve vab je prekratek. Vabe naj bodo na razpolago vsaj tri tedne.
  2. Postavljena je premajhna količina vab, tako da v presledku med deratizacijami ni izpostavljenih vab.
  3. Premalo deratizacijskih mest oziroma prevelika oddaljenost med njimi. V nekaterih primerih morajo biti deratizacijska mesta med seboj oddaljena 4,5 do 7,5 m za podgane in 2,5 m za miši.
  4. Program zatiranja ne obsega dovolj velike površine, tako da se glodavci lahko gibajo po bolj oddaljenih neobdelanih površinah.
  5. Možna odpornost glodavcev, posebno v primeru, če se dnevno več tednov zapored zaužije enaka količina vabe in ni sprejemljivega zmanjšanja populacije glodalcev in tudi prej našteti razlogi ne morejo biti razlog slabemu učinku. 

Kaj če so rodenticidne vabe »slabo sprejemljive«?

  1. Vaba ali oblika vabe nista privlačni za glodavce.
  2. Deratizacijski zaboljček ni postavljen na mesto, kjer so glodalci najaktivnejši oziroma je postavljen na mestu, kjer se za glodalce giba preveč ljudi.
  3. Na razpolago je za glodalce obilo lahko pristopne in bolj privlačne hrane, tako da ni potrebe po iskanju druge. To je značilno za okolice živalskih vrtov, pri vzreji živali v žitnicah (podgane) in v trgovinah z živili (miši).
  4. Vabe postanejo žarke, plesnive, okužene z insekti ali kontaminirane z različnimi vonji (insekticidi, čistila, nikotin ipd.). Zatiranje je najučinkovitejše s svežimi vabami. Zunanje vabe se menjava vsake štiri do šest tednov ne glede na stanje vab.
  5. Če je kvaliteta antikoagulanta slaba, lahko glodavci zaznajo strup v vabi.

Nas potrebujete?