Glodavci

Miši

HIŠNA MIŠ je dolga 7-9 cm, rep ima dolg 6-8 cm, večinoma je sive ali sivo-rjave barve, po trebuhu od sive do bele barve. Spolno zrela je po dveh do treh mesecih in ima običajno od 5 do 15 mladičev. Živi od enega do treh let in se razmnožuje preko celega leta.

 

Hišne miše so dobri skakalci, plezalci in plavalci. Najbolj dejavne so ponoči. Živijo v različnih skritih krajih, ki so v bližini virov hrane. Hranijo se predvsem z rastlinskimi snovmi, vendar jedo tudi meso in mlečne izdelke. Potrebujejo izredno malo vode, zadostuje že vlaga v hrani. Iztrebki miši so črnkasti in podolgovati, veliki približno 3 mm in imajo močan vonj po plesni.

Podgane

RJAVA PODGANA (Rattus norvegicus) je dolga od 19-28 cm, prav tako dolg je rep. Samci so večji od samic, po hrbtu so sive barve, po trebuhu pa svetlo sive barve. Spolno zrele so pri treh do petih mesecih. Odrasle živijo eno leto, v tem času imajo štiri do sedem gnezd, v vsakem osem do dvanajst mladičev. Razmnožujejo se celo leto. Gnezdijo v zemlji, pod zgradbami, v raznih nasipih itd.

 

ČRNA PODGANA (Rattus rattus) meri od 15-25 cm, rep ima enako dolg, ima velika ušesa temno sive, rjave ali črne barve in svetlo siv trebuh. Spolno zrele so pri treh do petih mesecih. Letno imajo lahko tri do šest legel, po šest do osem mladičev v vsakem leglu. Gnezdijo v zgradbah ali drevesih, le redko v zemlji.

Voluharji

Voluhar je 15-20 cm dolg glodavec, ki živi v zemlji. Najraje ima obdelane površine srednje težke zemlje, ki je dovolj vlažna in primerno založena s hrano. Deluje na površini približno 40 m2, kjer v globini do pol metra koplje 50 m dolge rove ovalnega prereza.

 

Najbolj dejaven je ob sončnem vzhodu in zahodu, pozimi pa le čez dan. Prehranjuje se s podzemnimi deli rastlin in lahko naredi veliko škodo tako v sadnem kot zelenjavnem in cvetličnem vrtu. Najljubša hrana so mu jabolka, čebulice tulipanov in radič.

Nas potrebujete?